Ange en IP-adress och ett datum för att få reda på om adressen användes av ett Tor-relä:

Om Tor

Tor är ett internationellt mjukvaruprojekt för att anonymisera internettrafik genom att kryptera datat och skicka det genom flera hopp innan det når sin destination. Om du ser trafik från ett Tor-relä så kommer den trafiken oftast från någon som använder sig av Tor snarare än från själva reläoperatören. Vare sig Tor-projektet eller Tor-reläoperatörer har någon historik över trafiken som passerar genom nätverket och kan därför inte ge någon information om dess ursprung. Se till att läsa på om Tor och tveka inte att kontakta Tor-projektet för ytterligare information.

Om ExoneraTor

Tjänsten ExoneraTor upprätthåller en databas över IP-adresser som har varit en del av Tor-nätverket. Den ger svar på frågan om det var ett Tor-relä som använde en viss IP-adress vid ett givet datum. ExoneraTor kan komma att lagra fler än en IP-adress per relä för relän som använder en annan IP-adress för att ansluta till internet än den som användes för att registrera sig i Tor-nätverket. Huruvida ett relä har tillåtit Tor-trafik ut mot internet vid tidpunkten eller ej lagras också.

Denna sida finns även på följande språk: Deutsch English français română svenska